Палми Ранчев: на небето

Публикувано от на август 7, 2017 в 12:30 am.


Бяла черта. Следа
от човешки дъх.
Върху ледено стъкло.
Следата изчезва.
Остава човекът.
Гледа небето. Диша.


Палми Ранчев
  
Палми Ранчев в „Кръстопът”.
  Палми Ранчев в DICTUM.

Стихотворението е включено и в новата книга с поезия на Палми Ранчев – „Отблизо всичко” – издадена от „Пергамент” (март, 2016 г.). В „Кръстопът” можете да откриете много от стихотворенията, включени в „Отблизо всичко”, но в техните финални редакции можете да ги прочетете само в книгата.

Коментарите са заключени.