Tag Archives: „Боян Пенев“

Михаела Илиева: Звателен падеж

Разказ от Михаела Илиева

Гергана Гълъбова: Сладолед

[…] накрая всички сме
лепкав сладолед
по ръцете на дете […]

Гергана Гълъбова: *** (Скръбта е семе)

[…] Скръбта е череша
която не може да се изкорени […]