Tag Archives: „Българска книжница“

Лъчезар Селяшки: Тристишия

Тристишия от книгата на Лъчезар Селяшки „Мигавки“…

Мажена Мацкойч: Покушение срещу поета

Стихотворение от Мажена Мацкойч…

Стефан Юрковски: Есенция на вярата

Стихотворение на Стефан Юрковски в превод на Лъчезар Селяшки…