Tag Archives: Ирен Петрова

Ирен Петрова: Никога не знаеш

[…] идва ново преобръщане на вътрешни мусони […]

Ирен Петрова: ДА ПРИСЪСТВАМ КАТО БОГ

[…] да бъда езика
на който изричаш само истината […]

Ирен Петрова: *** (искам да се омъжа във влак)

Ирен Петрова: *** (искам да се омъжа във влак)

Ирен Петрова: Няма такова момиче

Стихотворение от Ирен Петрова…

Ирен Петрова: Четвъртък

Стихотворение от Ирен Петрова и кратка био-библиографска бележка за нея…