Tag Archives: стихотворение

Георги Гаврилов: *** (библиотеката…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Анна Александра: Акварели*

Стихове от Анна-Александра и кратка бележка за автора…

Георги Гаврилов: *** (ще кажа няколко думи…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Анна Лазарова: Състояние

Стихотворение от Анна Лазарова…

Георги Гаврилов: *** (животът не е по-гръмогласен…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Анна Лазарова: 53

Стихотворение от Анна Лазарова…

Екатерина Григорова: *** (Полето от сребърно зеле…)

Стихотворение от Екатерина Григорова…

Яна Монева: *** (когато говори…)

Стихотворение от Яна Монева…

Гергана Атанасова: Заем

Стихотворение от Гергана Атанасова…

Теа Монева: *** (слънцето изгрява от тухлите на съседния блок…)

Стихотворение от Теа Монева…

Гергана Атанасова: Седмият ден

Стихотворение от Гергана Атанасова…

Теа Монева: *** (когато бях…)

Стихотворение от Теа Монева…