Tag Archives: Stefan Jurkowski

Стефан Юрковски: Ето

Стихотворение е от двуезичната книга на Стефан Юрковски „Под всяко слънце/Pod każdym słońcem“ („Българска книжница“, 2012 г.). Преводът е на Лъчезар Селяшки.

Стефан Юрковски: Есенция на вярата

Стихотворение на Стефан Юрковски в превод на Лъчезар Селяшки…