Дарина Денева: Пейзажи в ключалката*

Публикувано от на януари 23, 2015 в 12:42 am.

в края на селото
бръшлян
с формата на къща

outside the village
ivy
in the shape of a house


на окраине села
плющ
в форме дома

селски път
далеч в полето
скелет на кола

village road
far away in the field
a car carcass


сельская дорога
далеко в поле
скелет машины

сляпа улица
един и същ фенер
в началото и края

blind alley
the same lamp
at the beginning and the end


тупик
один и тот же фонарь
в начале и конце

изоставена къща
ще се махне ли някога
куклата от прозореца

abandoned house
will the doll in the window
ever go away


заброшенный дом
исчезнет ли когда-нибудь
кукла в окне


* – заглавието на публикацията е на редакцията. Публикуваните хайку са от „Кибритени лодки / Matchbox boats / Лодки из спичечных коробков” (книга с хайку на три езика – български, английски и руски – от Диляна Георгиева, Дарина Денева и Весислава Савова, издадена от „Пергамент” и Фондация „Лексема“, декември 2014 г.).


Дарина Денева

Дарина Денева е родена през 1969 година.
Завършила е руска и английска филология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Преводач на свободна практика.

1 коментар за “Дарина Денева: Пейзажи в ключалката*”