Резултати от конкурсите на „Кръстопът“, „Глоси“ и „Домът“

Публикувано от на март 31, 2023 в 8:25 pm.

В конкурса за кратък разказ участвалите автори бяха 78, а представените текстове – 89.
В конкурса за литературнокритически етюди в жанр „глоси“ участвалите автори бяха 6, а представените текстове: 7.

В конкурса за кратък разказ се присъждат

2 втори награди:
Венелин Ганев – „Единственото любовно парче тук“
Цветелина Георгиева – „Бог срещу Воил“;

2 трети награди:
Нели Станева – „Еволюция“
Нинко Кирилов – „Ана“;

7 отличия (с откупка):
Ангел Иванов – „Реставрацията“
Владимир Шумелов – „Воайор“
Иван Сухиванов – „Емигрантът“
Ирина Папанчева – „Две крачки“
Любомир Петков – „Правоъгълници“
Мартин Лазаров – „Хранител“
Милена Ангелова – „Дядо е Бог“
Специално отличие с диплом – Елия Тилева

Всъщност, съобщиха от журито, присъдените награди биха могли да се „четат“ и като две първи, две втори и седем трети – минималните отлики в литературните качества на отличените разкази просто настояваха за „стъпка“ между отличията, по-малка от заложената в обявения награден фонд. Редом с разнообразието в реализираните разказвачески стратегии, отрадно е и отсъствието в представените за конкурса разкази на текстове, неипокриващи минимума от разказваческо майсторство. В същото време по-голяма част от неотличените текстове се характеризират с отсъствие на поет риск при избора на теми и техники за предлагането им на читателя…

В конкурса за литературнокритически етюди се присъждат три отличия с откупка – на Бистра Величкова, Иван Сухиванов и Михаела Илиева, както и отличие с диплом за Цветана Качерилска.

П.П. Преструктурирането на наградния фонд вероятно вече ви подсказва и това, което журито би казало… Конкурсът за литературно-критически етюди в жанр „Глоси“ – замислен като ежемесечен – се прекратява (засега), поради проявения скромен интерес и неубедителност на все пак предложените неотличени текстове (а неприсъждането на наградата от 100 лева отразява убеждението на журито, че и в отличените текстове – независимо от достойнствата им – липсва онази „висока температура“ на интелектуалното усилие, която припознаваме в „жанра“). Ще се радваме да получаваме такива текстове, които при наличието на необходимите достойнства ще бъдат откупувани и публикувани (отново на мейла, указан в обявата за конкурса).

Съгласно обявата за конкурса за разказ, отличените с втора награда получават по 150 лева „паричен еквивалент“ на отличието, тези с трета – по 100, а отличието с откупка – по 50 лева.
Откупката в конкурса за литературнокритически етюди е за 30 лева.

Организаторите ще се свържат с отличените автори.

На останалите изказват с уважение своята благодарност.

Коментарите са заключени.