Tag Archives: Издателство „Фабер“

Среща с Мажанна Келар

На 8 юни (понеделник) от 18.00 ч., в Полски институт (София, ул. „Веслец” № 12), обичащите поезията ще могат да се срещнат с проф. Мажанна Келар и нейната, издадена като двуезична – на полски и български – книга с поезия „Първо-материя. Избрани стихове” („Фабер“, 2015)…

Виолета Тончева: Канон/антиканон или за устройството на литературата

Вчера, в книжарница „Хеликон”, Варна (бул. „Мария Луиза” 20), бе премиерата на сборника с научни доклади „Представи за българския литературен канон. Книга I“ на ШУ „Епископ Константин Преславски” и Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ („Фабер“, 2009 г.). Предлагаме ви погледа на Виолета Тончева към книгата и проблематиката…