Tag Archives: „Лентата е почти изснимана“

Надежда Тричкова: София

Стихотворение от Надежда Тричкова и био-библиографска бележка за автора…