Tag Archives: Мрица Колчева

Марица Колчева: Тя е*

***
Тя е повърхностна.
не я вълнуват отдалечените предмети
не я вълнуват счупените
не я вълнуват и предметите, които хвърлят сянка
всъщност
тя изобщо не се интересува от сенките без предназначение…