Tag Archives: Нели Георгиева

Нели Георгиева: Страх

Стихотворение от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: Навън нещо гасне

Стихотворение от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: из цикъла Йосифов

Стихотворения от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: Jam*

Стихотворения от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: Огниво

Стихотворение от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: opus 47

Стихотворение от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: Напомняне за богатство

Стихотворение от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: Празното място на цяло поколение

Стихотворение от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: Владимир

Стихотворение от Нели Георгиева…

Нели Георгиева: богатство

Стихотворение от Нели Георгиева и кратка био-библиографска справка за автора…