Tag Archives: превод от словенски – Людмила Миндова

Алеш Дебеляк: Републиката на буквите

Есе на Алеш Дебеляк, писано през 2008 г., първата публикация на превода от словенски (той е на Людмила Миндова) е в чудесното списание „Открита литература”.

Алеш Дебеляк: Турския ресторант

Стихотворение от Алеш Дебеляк

Йосип Ости: И В СТАРЧЕСКИЯ ДОМ СЕ НАМИРА И ГУБИ ЛЮБОВ

Стихотворение от Йосип Ости