Tag Archives: стипотворение

Георги Костадинов: Когато я няма

… Колко различни гласове има нощта
в самотата ни –
еднакво пусти,
сравнени
с тишината между телата ни.
Когато те има.