Tag Archives: стихотворанеие

Крис Енчев: *** (красивото изненадва образа…)

Стихотворение от Крис Енчев…

Крис Енчев: ***(Има моменти от деня…)

*** има моменти от деня които мечтаят за фотограф любител на меко оттегляне

Наталия Иванова: Три*

Три стихотворения от Наталия Иванова и биографична бележка за нея…