Tag Archives: Стоянка Грудова поезия

Стоянка Грудова: моят човек

Стихотворение от Стоянка Грудова…

Стоянка Грудова: *** (излез най-накрая…)

[…]
на ръба съм
на ръба на ръба на ръба
гледам всички вървим по ръба
на стихотворенията

Стоянка Грудова: *** (търсим ли врата…)

Стихотворение от Стоянка Грудова…