Юрген Хабермас – „За конституцията на Европа“

Публикувано от на ноември 12, 2011 в 12:13 pm.

Корица на книгата...  Вчера, 11.11.2011 г., едновременно на 18 европейски езика, от 18 издателства, сред които и българското „Критика и Хуманизъм“, бе публикувана новата книга на Юрген Хабермас „За конституцията на Европа“ (преводът на българското издание е на Стилиян Йотов, а корицата – на Яна Левиева).
  Продължаващата икономическа криза, както и равнодушните, а често пъти и популистки, реакции на политическия елит, позволяват провалът на европейския проект да изглежда днес като реално надвисваща заплаха.
  В своя „Опит“ Хабермас, продължавайки възхитителната традиция на критическата философия за осмисляне на настоящето, защитава Европа от надигащата се вълна на скептицизъм, като му противопоставя нов разказ за историята и бъдещето на Европейския съюз, но и за хоризонтите пред цялото човечество.
  Един от най-легендарните съвременни философи прочиства път за мислене на транснационализирането на демокрацията. Той представя процеса на европейско обединяване като взаимодействие на юрифициране и цивилизоване на държавната власт.
  Хабермас апелира към политиците да заменят онзи тип далечен за всеки от нас европейски проект, който досега е бил управляван от елити и при закрити врата, с неформалния модус на една шумно аргументираща борба на мнения сред широката публичност.
  Като въведение към предложенията на Хабермас за (ре)конституция на Европа в тази книга е представен важен текст върху понятието за достойнство в контекста на човешките права, както и три други изяви на Хабермас около кризата, зад която стои всъщност криза на политическата менталност.

  Можете да чуете интервюто (на Валентин Дишев) с българския издател на книгата Антоанета Колева:

(разговорът е излъчен и в 83-тото издание на „Страници“, на 11.11.2011 г.)

  Премиерата на книгата е насрочена за 15.11.2011 г., от 18:00 ч., в „Гьоте-институт“ (София, ул. „Будапеща“ №1).

Коментарите са заключени.