Мая Любенова: Из „Парченца синьо“

Публикувано от на февруари 16, 2010 в 2:11 pm.

48.

hot summer noon
a grasshopper jumps
off his shadow

горещо пладне
скакалец отскача
от сянката си52.

rained in …
taking the next picture
of a faded rose

вали, вали …
поредна фотография
на розата във ваза56.
drought …
a family of mice
in the umbrella

суша …
котило мишлета
в чадъра59.

storm …
leading me by the hand
my father’s umbrella

буря …
за ръка ме води
чадърът на баща ми64.

heat …
we strip a haiku bare
of adjectives

жега …
разсъбличаме хайку
от прилагателни

Мая Любенова

Мая Любенова в „Кръстопът“.
Мая Любенова в DICTUM
Коментарите са заключени.