Tag Archives: габриела манова поезия

„Пулсации“: премиерният филм за ден 4 на International Sofia GlosiFest – autumn 2020

International Sofia GlosiFest – autumn 2020 – Day 4. Premiered film: „Пулсации“ (Pulsations)…

Габриела Манова: *** (Какво…)

Стихотворение от Габриела Манова…

Габриела Манова: *** (Гледаш се…)

Стихотворение от Габриела Манова…

Габриела Манова: *** (Тази стая…)

Стихотворение от Габриела Манова…

Габриела Манова: *** (да се…)

Стихотворение от Габриела Манова…

Габриела Манова: *** (Почивам си…)

Стихотворение от Габриела Манова…

Габриела Манова: *** (Съсредоточаването…)

Стихотворение от Габриела Манова…

Габриела Манова: *** (Шантажите на слънцето…)

Стихотворение от Габриела Манова…