Tag Archives: Кристина Апостолова (Кунева)

Кристина Апостолова: поле от мечки

[…] обръщаме големи кафяви гърбове
и се отдалечаваме.

Кристина Апостолова: представи си…

[…] искаш ли
да приемем смъртта и живота, рамкиран от нея,
и да умираме свободни и чувстващи […]

Кристина Апостолова: Сутрин с Анна

[…] и постепенно заспиваме.