Tag Archives: Ivan Herceg

Иван Херцег: Лице в лице

Стихотворение, което е част от книгата с поезия на Иван Херцег „Неправилности” (Издателство за поезия „Да“, май 2014 г., в превод от хърватски на Людмила Миндова), чиято премиера е насрочена за днес – 12 май 2014 г. (понеделник), от 18:30 ч., в „плюс това“ (София, ул. „Марин Дринов” № 30).

Людмила Миндова: животът буква по буква

За „Неправилности” на Иван Херцег

Иван Херцег: Къде се появява снегът

Снегът, къде се появява снегът? – питаш ме.
В нощта – отговарям, – винаги в нощта,
която ние не виждаме.
А къде изчезва?
В нощта, винаги в нощта,
от която се страхуваме.