Седмото „Слънцестоене” и връчване на литературните награди „Биньо Иванов” и „Памет”

Публикувано от на юни 15, 2017 в 6:18 pm.


Liber - графичен знак с автор Огнян Георгиев  Седмото събитие „Слънцестоене“ е насрочено за понеделник (19 юни) от 18:15 часа в „+ това“ (София, ул. „Марин Дринов“ 30)… Ще бъдат обявени новите лауреати на националните литературни награди „Памет“ и „Биньо Иванов“ – за принос в развитието на българския поетически синтаксис“, както и обявени Годишните награди на Академия Liber в още някои от категориите… Ще прозвучат стихове на Биньо Иванов и Константин Павлов (комуто е посветена 2016 г. в календара на живата памет и наградата), прочетени от авторите, включени в , „Зоната” (том 1 на една концептуална антология за съвременна българска поезия), които ще прочетат и свои текстове…
  Наградите „Памет” и „Биньо Иванов” – за принос в развитието на българския поетически синтаксис” бяха създадени през май 2014 г., а първото им връчване, за книги с поезия, издадени през 2013 година, се състоя на първото събитие „Слънцестоене” на 22 юни 2014 година. Тогава за лауреат на „Национална литературна награда Биньо Иванов – за принос в развитието на българския поетически синтаксис” бе обявен Пламен Антов за книгата му „Тотемът на вълка. Неполитическото” (още за наградата, начинът на номиниране и посланията, които тя иска да утвърди, можете да прочетете в нейния статут; към 31.05.2017 г. членове на Колегията на наградата, която излъчва журито, което трябва да вземе решение за съответната година са Екатерина Йосифова, Екатерина Григорова, Марин Бодаков, Михаил Неделчев и Пламен Антов). Първият носител на „Национална литературна награда „Памет” (в нейната година Първа – годината на Иван Методиев) е Иво Рафаилов за книгата му „Изброими изкушения” (още за наградата, начинът на номиниране и посланията, които тя иска да утвърди, можете да прочетете в нейния статут; към 31.05.2017 г. членове на Колегията на наградата, която излъчва журито, което трябва да вземе решение за съответната година са Георги Каприев, Иван Ланджев, Иван Цанев, Иво Рафаилов, Палми Ранчев и Валентин Дишев).
  На третото събитие „Слънцестоене”, състояло се на 21 юни 2015 г., за втори лауреат на наградата „Национална литературна награда Биньо Иванов – за принос в развитието на българския поетически синтаксис”, за книга с поезия, издадена през 2014 г., бе обявена Екатерина Григорова с „Дъска по мокрия пясък“, а „Национална литературна награда „Памет” (в нейната година Втора – годината на Георги Рупчев) бе връчена на Иван Ланджев за „Ние според мансардата“, а на петото „Слънцестоене” (20.06.2016 г.) към почетния списък на лауреатите на наградите бяха добавени Ивайло Иванов с „Нов сън за щастие” и Силвия Чолева с „От небето до земята“ (така към Колегиите на наградите – съгласно техните статути наградените се присъединяват по право към колегиите и възможността да журират следващи издания на наградите – се присъединиха в три последователни години Пламен Антов, Иво Рафаилов, Екатерина Григорова, Иван Ланджев и Силвия Чолева. Така съставът им вече е посоченият към 31 май 2017 година). Журитата на всяка от наградите не обсъждат, номинират и награждават книги на своите членове.

  Статутът на наградата „Биньо Иванов” предвижда и две специални, извънредни отличия: „Почетен знак за принос в съхранението и интерпретацията на творчеството на Биньо Иванов” (до този момент той е връчван само на Методи Панайотов за книгата му „Неразчетеният Биньо Иванов”) и „Отличие за извънреден принос „Аз те наричам” (което не е присъждано до момента). Освен основното отличие, по решение на журито, Национална литературна награда „Памет” може да връчва – при наличието на основания за това – и „Извънредно отличие „Едно” (негов лауреат до този момент е единствено Екатерина Йосифова), както и „Почетен знак” за принос към съхранението и интерпретацията на творчеството на автори, на които е посветено съответното издание на наградата.

  Онези, които са прочели статутите на наградите, към които има хиперлинкове в статията (по горе), вероятно са забелязали, че още с учредяването им двете награди са не само независими една от друга, макар и учредени и подкрепени от една и съща неформална „Национална мрежа „Култура на паметта”, но и от учредителите си – след определянето на първите трима членове на Колегиите на наградите, учредителите на наградите не могат да влияят по какъвто и да било начин на решенията на журитата и развитието на традициите на наградите.

  По време на седмото „Слънцестоене” ще бъде представен и том 1 на антологията за съвременна българска поезия „Зоната“, съдържащ стихове на участниците в първия семестър на „Школа за литература и хуманитаристика „Глоси“, повечето от които са представяни в предишни издания на събитието – докато четат стихове на Биньо Иванов, Иван Методиев, Георги Рупчев, Малина Томова и Константин Павлов, както и свои – като „Гласове на паметта и надеждата“. Такова е и основното послdние на антологията – съхраняването и на паметта и на надеждата – като тя не следва обичайният „антологиен“, азбучен ред на представянето на авторите, а се опитва от отделните им „разкази“ да създаде нов – за „търсачеството“, което ражда светове, и за онези „места“, които се самопораждат според мярата на тези, които пристъпват със своите въпроси към тях.

  Приходите от продажбата на всички книги по време на седмото „Слънцестоене” са предназначени (в пълния размер на продажната цена на всяка) за фонда на „Национална мрежа „Култура на паметта“ за подкрепа на събития, книги и автори, променящи света на литературата ни, но и съхраняващи – чрез живот – паметта за традицията.

Коментарите са заключени.