Ваня Стефанова: Кръжило

Публикувано от на януари 7, 2010 в 12:01 am.

(юген*)


*
Неразчупен хляб
Тлее пряспа


**
Окършена върба
Кошница по реката


***
Под хребета – горещници
Изтъняват ризите


****
Зряла луна
Жълъдите лумват.


Ваня Стефанова


Ваня Стефанова
в „Кръстопът“* – за юген (като предложение за нов жанр в поетичната миниатюра) виж, например, „От архива – юген“ във форума за литература и хора „Глоси“.

1 коментар за “Ваня Стефанова: Кръжило”