Tag Archives: Георги Гаврилов поезия

Георги Гаврилов: *** (библиотеката…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Георги Гаврилов: *** (ще кажа няколко думи…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Георги Гаврилов: *** (животът не е по-гръмогласен…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Георги Гаврилов: *** (понякога съм нетърпелив…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Георги Гаврилов: *** (Тази красота ще остане…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Георги Гаврилов: *** (писането е…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Георги Гаврилов: където чака светлата душа

Стихотворение от Георги Гаврилов…