Месечни архиви: август 2014

Ваня Стефанова: Новата „Тиха книга“

„… Подозирам, тук приключва в българската поетична традиция цяла фаза от тематизирането и на езика, и на езика на мълчанието (т.е. започва нова фаза, доколкото следва да има движение, и ако е жив езикът ни…), понеже – да, несъмнено: Смъртта е неподвижен език. „

Йорданка Белева: Изпращане

Стихотворение от Йорданка Белева…

Валентин Дишев: Глоси по „Тънка книжка” на Екатерина Йосифова

Забравете заглавието на „Тънка книжка”. Тази книга е много дълга. Най-дългата с човешка мяра. Помнете заглавието на тази книга, моля ви…

Палми Ранчев: Следобеден квадрат

Четири кадъра от Палми Ранчев…

Людмила Миндова: *** (в това стихотворение…)

Стихотворение от Людмила Миндова…

Мажанна Келар: Портрет

Стихотворение от Мажанна Келар и думи за нея…

Людмила Миндова: *** ( все повече са нещата…)

Стихотворение от Людмила Миндова…

Палми Ранчев: Созопол

Стихотворение от Палми Ранчев…

Йорданка Белева: Бележка от хазяина

Стихотворение от Йорданка Белева…

Петър Чухов: Двуизмерна психотерапия

Стихотворение от Петър Чухов…

Иван С. Вълев: Точно време

Две кратки стихотворения от Иван С. Вълев…

Йорданка Белева: Герой на труда

висока е машината, казваше,
и не мога да видя житото
класовете и покосените…

Петър Чухов: След

… останаха само сенките на дрехите ѝ…

Надежда Станилова: Нощни пейзажи

тесен сън
вратата заключена
за посетители

Иван С. Вълев: Последен сняг

Стихотворение от Иван С. Вълев… (в аудиоантологията за съвременна българска поезия „Глас(ни)“ в DICТUM можете да чуете как Иван С. Вълев чете това свое стихотворение)