Tag Archives: Издателство Scalino

Илияна Делева: из „Портрети (на поети)“

Стихотворение от цикъла „Портрети (на поети)“ от дебютната поетична книга на Илияна Делева „Сто лични (игра с думи)“, която се очаква да излезе до края на годината в Scalino.

Филица Софиану-Мълен: XХIX. (Terminus)

Текст от книгата на Филица Софиану-Мълен „Профетикон / Prophetikon”, издадена като двуезична от Scalino (на български език книгата е преведена от Любомир Терзиев). Цифрите преди заглавието указват мястото, на което се намира текстът в тази книга с деликатна и премислена структура.

Филица Софиану-Мълен: XXIV. (Семки)

Текст от книгата на Филица Софиану-Мълен „Профетикон / Prophetikon”, издадена като двуезична от Scalino (на български език книгата е преведена от Любомир Терзиев). Цифрите преди заглавието указват мястото, на което се намира текстът в тази книга с деликатна и премислена структура.

Иглика Дионисиева: (Лице)

Стихотворение, включено в издадената от Scalino книга с поезия на Иглика Дионисиева „Dejà vu Hug“

Иглика Дионисиева: (Име)

Стихотворение, включено в издадената от Scalino книга с поезия на Иглика Дионисиева „Dejà vu Hug“

Премиера на „Dejà vu Hug“ от Иглика Дионисиева

За сряда (3 юни), от 19 ч. в “Ателието” (София, ул. “Цар Самуил” № 50), е насрочена премиерата на издадената от „Scalino“ книга с поезия на Иглика Дионисиева „Dejà vu Hug“ (оформлението на корицата е на Ивз Андонова). Книгата ще представи Светлана Дичева, музикалната картина на събитието ще рисува с цигулката си Константин Кучев…