Beloslava Dimitrova / Белослава Димитрова: A Person / Човек

Публикувано от на януари 9, 2015 в 11:40 pm.


  Предлагаме ви да чуете как Белослава Димитрова чете стихотворението си „Човек“ (Beloslava Dimitrova reads her poem A Person):
A Person
                  for А

I am at 2130 meters above sea level
in other words I’m sitting at the edge of the world
everything is covered with volcanoes and geysers
spewing steam and water saturated with sulfur
I remember to ask you again how we got here
I turn the rock over point you out
show you the tub filled with bacteria
warm and shallow the medium is identical
I hope this time it will remain unchanged
no complications accumulations modifications
to finally close
the fish’s fins
so they won’t turn
into limbs
so reptiles won’t crawl out
and some won’t grow feathers
so that the miracle of evolution won’t happen
and people won’t appear
so you won’t appear again
let alone me

Translated from the Bulgarian by Katerina Stoykova-Klemer

.

Beloslava Dimitrova is the author of two poetry books. Her second book, “The Wild Nature,” received a honorary award at the Ivan Nikolov National Poetry Award in December, 2014.


Човек
             на А

намирам се на 2 130 метра надморска височина
иначе казано седнал съм на ръба на света
всичко е покрито с вулкани и гейзери
бълващи пара и наситена със сяра вода
пак се сещам да ти кажа как стигнахме дотук
обръщам скалата посочвам теб
показвам ти коритото пълно с бактерии
топло и плитко средата е същата
надявам се този път да не идват промени
да няма усложнения натрупвания изменения
най-накрая да затворим
перките на рибите
да не се превръщат
в крайници
да не изпълзяват после влечуги
на някои от тях да не израстват пера
да няма птици
чудото на еволюцията да не се случи
да не се появи човекът
да не се появиш отново ти
камо ли аз

Стихотворението е включено в книгата на Белослава Димитрова „Дивата природа” (Deja Book, 2014 г.).Белослава Димитрова


  Белослава Димитрова в „Кръстопът”.

  Първа публикация на превода (this translation was published at January 9, 2015) – в блога на Катерина Стойкова-Клемър „Моят акцент“ (Katerina Stoykova-Klemer’s blog – In My Own Accent)).

Катерина Стойкова-Клемър в „Кръстопът“.
Катерина Стойкова-Клемър в DICTUM.


  This category presents the challenge taken by Katerina Stoykova-Klemer of translating Bulgarian poems and publishing 365 of them on her blog during 2015… Crosspoint literary magazine offers you the unique opportunity to read the English-language translations as well as to hear the originals read in Bulgarian by their authors….
  Категорията предлага възможността да се порадваме (с благодарност) на последователното усилие на Катерина Стойкова-Клемър да превежда и представя с обич българска поезия пред англоезичната публика, да проследим предизвикателството, което тя отправи към себе си – да публикува в нейния блог за една година 365 стихотворения от български автори в неин превод на английски език… Подкрепяйки това усилие “Кръстопът” ще публикува преводите, текста на български, както и аудиозаписи на стихотворенията, прочетени от самите автори…

Коментарите са заключени.