Galina Nikolova / Галина Николова: when I stand facing the sun / като застана с лице срещу слънцето

Публикувано от на февруари 24, 2015 в 8:53 pm.


  Предлагаме ви да чуете как Галина Николова чете свое неозаглавено стихотворение (Galina Nikolova reads her poem):when I stand facing the sun

I throw three shadows
one of a man
one of a woman
one of a child

when I look back – I don’t see them
when I look ahead – I don’t see them
when I look around – they are not there

at night I dream of all three
and we always tell each other something

Translated from the Bulgarian by Katerina Stoykova-Klemer

.

  Galina Nikolova is the author of a three books of poetry, most recently Alphabet of Returning (Sofia:Poetiki, 2013). She lives and works in Sofia.


като застана с лице срещу слънцето

хвърлям три сенки
една на мъж
една на жена
една на дете

като погледна назад – не ги виждам
като погледна напред – не ги виждам
като погледна наоколо – няма ги

нощем сънувам и тримата
и по нещо всеки път си казваме


Галина Николова

Галина Николова в „Кръстопът“.
Галина Николова в DICTUM.

  Първа публикация на превода (this translation was published at February 15, 2015) – в блога на Катерина Стойкова-Клемър „Моят акцент“ (Katerina Stoykova-Klemer’s blog – In My Own Accent)).
  Стихотворението е включено в книгата на Галина Николова „Азбука на завръщането”.


  This category presents the challenge taken by Katerina Stoykova-Klemer of translating Bulgarian poems and publishing 365 of them on her blog during 2015… Crosspoint literary magazine offers you the unique opportunity to read the English-language translations as well as to hear the originals read in Bulgarian by their authors….
  Тази рубрика е резултат на безкористното усилие, превод и редакторски подбор на Катерина Стойкова-Клемър

Коментарите са заключени.