Tag Archives: Теодор П. Христов

Теодор П. Христов: Opus nigrum

Стихотворение на Теодор П. Христов…

Теодор П. Христов: Публий

…Свободата е споделеност.

Теодор П. Христов: Черен лебед

…промуши дъгата
с права линия,
пръв протегни шия
за подравняване
и не питай…

Теодор П. Христов: Рим

Повторимост, Маргьорит, е името на тъгата.

Теодор П. Христов: 1881

…и напълниш очите си с влага
да я изпиеш
до острите ръбове
на философски бордей…

Теодор П. Христов: Не защото

Виждам

Теодор П. Христов: Стихотворение с воден фон

търсехме смисъла
в четене до гадене
гадаехме смисъла…

Теодор П. Христов: juntar

Думите драскат дланите
ми
харесват очакването за червено…

Теодор П. Христов: anunciador

Никой не прави нищо
нищо никой не прави
не бъди жестока Виктория
покорството на реката
е минало…

Теодор П. Христов: Колка

вечер
два пръста не стигат
отново да видя слънцето –
тежки корените ми
тежки на изток
дълъг е изтокът
дълъг…

Теодор П. Христов: А кой, по дяволите, тогава е Варгас?

Докато вие
моят Дубровник
през декември
не от вятъра
не от вятъра пуст е Страдун
на моя език пищи…

Теодор П. Христов: дзани

улицата стиска между зъбите си шарени
фалшиви благородници, знахари,
продавачи на фъстъци и рибари
от Чигоя…

Теодор П. Христов: fertility

в шестнадесет и петдесет и три вратата изпсува
на своя несмазван език
пантите ѝ се наляха с кръв…